Albrecht, H.-J. (2021). Die lebenslange Freiheitsstrafe. In J. Firstová (Ed.), Zločin a trest v 21. století. Aktuální témata trestní politiky a trestního práva. Pocta Heleně Válkové (pp. 27–48). Praha: IFBM.