Oberwittler, D., Qi, S., Kuang, L., Zeng, Y., Li, K., Liu, S., … Zhang, S. (2010). Zhongguo sixing taidu diaoyan baogao. (Criminal Law Research Center, Wuhan University & Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Max Planck Society, Eds.). Taipei, Taiwan: Yuanzhao chuban gongsi.