Albrecht, H.-J. (2002). Xingshi susong zhong de biantong zhengce yiji jianchaguan zai fating shenli kaishi qian de zuoyong. In Sifabu yufang fanzui yanjiusuo (Bianyin) [Institut für Verbrechensprävention beim Justizministerium der Volksrepublik China] (Ed.), Y. Zhao (Trans.), Zhong-De di-3 jie, di-4 jie xingfaxue, fanzuixue yantaohui wenji [Drittes und viertes deutsch-chinesisches Kolloquium über Strafrecht und Kriminologie] (pp. 25–33). Beijing.