Albrecht, H.-J. (1999). Xingshi susong zhong de biantong zhengce yiji jianchaguan zai fating shenli kaishi qian de zuoyong (Politics of Discretion in Criminal Procedure and Role of Prosecutor Prior to Trial). In G. Chen & W. Jiang (Eds.), Y. Zhao (Trans.), Susong fa luncong (collected papers on criminal procedural law) (1st ed.) (Vol. 3, pp. 203–217). Beijing.