Albrecht, H.-J. (2008). Uluslararası suçluluk, şiddet ekonomisi ve insan hakları suçları: Ceza hukukunun cevapları. In Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, & Türk Ceza Hukuku Derneği (Eds.), Y. Ünver (Trans.), Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer - Armağanı, Cilt 1 (pp. 467–479). Ankara: Eigenverlag Atatürk Kültür et al.