Kilchling, M. (2021). The protection of victims of crime beyond the domain of criminal procedure - Key findings from an explorative study in Germany. In J. Firstová (Ed.), Zločin a trest v 21. století. Aktuální témata trestní politiky a trestního práva. Pocta Heleně Válkové (pp. 147–161). Praha: IFBM.