Albrecht, H.-J. (2003). Shenqian jiya - shizheng de qingkuang. In H.-J. Albrecht & G. Chen (Eds.), Zhong-De qiangzhi cuoshi guoji yantaohui lunwenji (Proceedings of Sino-German Symposium on Compulsory Measures) (pp. 120–139). Beijing: The Chinese People’s Public Security University Publishers.