Albrecht, H.-J. (2009). Rozważania na temat drobnych przestępstw i wykroczeń administracyjnych. In Lubelskie Towarzystwo Naukowe (Ed.), Rozwój nauk penalnych w sześćdziesięcioleciu Wydziału Prawa i Administracji UMCS (pp. 161–176). Lublin: Morpol.