Tellenbach, S. (2007). Roma Statüsü kabul edilmeli midir? Sözleşmeye taraf Olmayan Devletlerin Tereddütleri Uluslararası Ceza Divanı. In F. Yenisey (Ed.), Uluslararası Ceza Divanı (p. 71 (80)–79 (88)). Istanbul: Arıkan Verlag.