Albrecht, H.-J. (1986). Przerwanie Ciazy: Badania Empiryczne Nad Stosowaniem Prawnokarrej Regulacyi Przerwania Ciazy. Studia Prawnicze, 295–317.