Albrecht, H.-J. (1993). Problemas Teoricos, Dades Empiriques y Orientación de la Recerca a l’RFA. In P. Robert & L. van Outrive (Eds.), Recerca, Delinqüència, i Justícia a Europa: Avaluació i Recomanacions (pp. 297–326). Barcelona.