Albrecht, H.-J. (2011). Międzynarodowe tendencje w rozwoju prawa karnego nieletnich (Internationale Tendenzen in der Entwicklung des Jugendstrafrechts). In Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Ed.), Studia Iuridica Lublinensia, Tom XVI (pp. 11–33). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.