Sieber, U. (1997). Memorandum avseende : en europeisk modellstrafflag. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 84(3), 237–261.