Silverman, E. (2007). Meiguo de xingshi peichang zhidu. (Chinese) Criminal Law Review, 11, 321–393.