Engelhart, M. (2016). Kolluk Hukuku ve Ceza Hukuku Arasında : Önleyici Düzenlemeler ile Adli Düzenlemeler Arasındaki Sınırların Birbirine Karışması. In A. Nuhoğlu, U. Sieber, & S. Tellenbach (Eds.), Türk ve Alman Ceza Hukukunun Güncel Sorunları – Aktuelle Probleme im deutschen und türkischen Strafrecht (pp. 53–64) Series of the Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law and Bahçeşehir University Joint Research Group. Ankara: Türkiye Adalet Akademisi Yayınları.