Doppelklicken zum Editieren
Antippen zum bearbeiten
Publikation 'item_2499068 İnternette İşlenen Örgüt Suçlarının Özellikleri ve Yapısı' bearbeiten
Von zur Mühlen, N. (2016). İnternette İşlenen Örgüt Suçlarının Özellikleri ve Yapısı. In A. Nuhoğlu, U. Sieber, & S. Tellenbach (Eds.), Z. Başer Doğan (Trans.), Alman ve Türk Ceza Hukukunun Güncel Sorunları / Aktuelle Probleme im deutschen und türkischen Strafrecht (pp. 283–296) Series of the Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law and Bahçeşehir University Joint Research Group. Ankara: Türkiye Adalet Akademisi Yayınları.