Eser, A., & Koch, H.-G. (2002). Hikakuteki kanten kara mita seibutsu igakuno shinpo ni kansura hōteki shomondai. Doitsu haihogohō o meguru kaisei rongi. The Hokkaigakuen Law Journal, 38(2), 239–264.