Sieber, U. (2009). Granicy ugolovnogo prava : Osnovnye polozheniya i prizyvy novoj issledovatel’skoj ugolovnopravovoj programmy Instituta zarubezhnogo i mezhdunarodnogo prava im. Maks Planka. In Rossijskij Gosudarstvennij Pedagogicheskij Universitet im. A.I. Gerzena, Uyridicheskij fakultet (Ed.), Kriminologiya: vchera, segondya, zavtra (Vol. N 1 (16), pp. 15–78). St. Petersburg: Region Verlag.