Albrecht, H.-J. (2008). Ewolucja prawa karnego nieletnich w Niemczech. In T. Bojarski, et al. (Ed.), Problemy reformy postepowania w sprawach nieletnich (pp. 187–203). Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe.