Albrecht, H.-J. (2009). DNA-Based Criminal Investigation : Problems and Prospects. In Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Prawnych, Zakład Kryminologii (Ed.), Archiwum Kryminologii. Tom XXIX-XXX, 2007-2008 (pp. 779–790). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.