Sieber, U. (2013). Bilgisayar Suçluluğu. In Y. Ünver (Ed.), Y. Ünver (Trans.), Internet Hukuku (pp. 13–57) Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi. Istanbul: Seçkin.