Sieber, U. (2016). Bilgi Toplumunun Ceza Hukuku : Temel Esaslar ve Reform Önerileri. In A. Nuhoğlu, U. Sieber, & S. Tellenbach (Eds.), Alman ve Türk Ceza Hukukunun Güncel Sorunları / Aktuelle Probleme im deutschen und türkischen Strafrecht (pp. 9–35) Series of the Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law and Bahçeşehir University Joint Research Group. Ankara: Türkiye Adalet Akademisi Yayınları.