Arnold, J. (2012). Auf dem Weg zu einem Europäischen Strafverteidiger? In P. Kardas, T. Sroka, & W. Wrớbel (Eds.), Państwo Prawa i Prawo Karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla (Vol. 2, pp. 1547–1572). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.