Tellenbach, S. (1993). Almanya’da Yaşayan Türk Gençlerin Suçluluğu. In Facultatis decima anniversaria : Adiliye ve çoçuk suçluluğu sempozyumu (pp. 135–142). Istanbul.