Albrecht, H.-J. (2002). A bünözésben mutatkozó változások, ezek okai és a kriminálpolitika szerepe. In L. Korinek (Ed.), Belügyi Szemle – Külföldi Figyelö (pp. 3–42). Budapest: Innenministerium Ungarn.