Albrecht, H.-J. (2006). A biztonságkoncepció átalakulása és ennek következményei az európai bel- és jogpolitkára. In L. Korinek (Ed.), Belügyi Szemle - A Belügyminisztérium Szakmai, Tudományos Folyóirata (Vol. 2, pp. 3–26). Budapest: Innenministerium Ungarn.